The Dutch Inquisition

Nu de basisbeurs definitief ter ziele is en omgezet is in een leningstelsel, wordt België voor veel Nederlandse studenten een aantrekkelijk alternatief. Terwijl de Nederlandse studentenpopulatie in België de laatste jaren toch al was toegenomen (bron: AD)

Over de grens heen

De Nederlandse studievluchtelingen
Staan nu al bij de Zuidergrens te dringen
Ze komen er vanzelf met bosjes aan
Voor een studentenwaardiger bestaan

Door al die basisbeursbeslommeringen
Die veel studenten tot een noodplan dwingen
Zijn zij nu richting België gegaan
Straks worden Gent en Leuven aangedaan

Wanneer ze als student asiel verkrijgen
Beschouwen ze hun buurland snel als eigen
Ze kapen kotten, kotten worden panden
Zo valt steeds meer in Nederlandse handen
Wie staat hier op? Wie zegt dat dit te dol is
Dat België voor Hollanders te vol is?

****
Met dichten op maat kan ik veel toevoegen aan uw symposium, congres of welk evenement u dan ook organiseert. Die ene invalshoek over dat ene onderwerp geeft een extra dimensie aan een event. Dichten op maat kan reflecteren en amuseren, afgemaakt met een stand up-achtige presentatie. De gedichten worden ter plekke geschreven in ambachtelijke rijmschema’s. Meer hierover op http://www.kodelaat.nl/dichten-op-maat/

Facebooktwitterlinkedin