Ko de Laat. Dichter en schrijver.

portret

Waar Ko de Laat voor staat?
Voor tekst op maat
Dus als u doende bent met een event
Waarbij dan nog een intermezzo moet dat bij het thema passend is
En liefst een invalshoek die net zo goed herkenbaar als verrassend is…
Ach, wilt u dat wellicht in een gedicht
Waarin ik dat in klare taal vervat?

(P.S. Bent u geen programmeur, maar eerder een toevallige passant
Die door een woord of willekeur warempel hier bij mij is aanbeland
Kunt u alsnog zien of ik u misschien
Op tekstueel terrein van dienst kan zijn)