Gesproken tekst

Contacten in de grote stad (1)
De hunkeraarster loopt op straat een andere vrouw tegemoet (passant 1).

HUNKERAARSTER
Hé, lang geleden. Hoe is ‘t?

PASSANT 1
Eh…ken ik jou?

HUNKERAARSTER
Jazeker. Hasebroekstraat!

PASSANT 1
Wat is daarmee?

HUNKERAARSTER
Ik heb jou toch de weg gewezen naar de Hasebroekstraat? Ongeveer driekwart
jaar geleden. Je sprak me toen aan op het kruispunt tussen de Kinkerstraat en de
Nicolaas Beets. Toen zei ik nog dat je vlakbij was.

PASSANT 1
Eh…dat zal dan wel, maar…

HUNKERAARSTER
Had je ’t snel gevonden toen? Want ik heb toen echt de meest efficiënte route
omschreven volgens mij.

PASSANT 1
Weet ik niet meer, ik moet nu echt….

HUNKERAARSTER
Moet je nu ook ergens naar toe? Ik wijs je graag de weg, hoor…

PASSANT 1
Ik moet echt verder nu, geen tijd…
Passant maakt zich haastig uit de voeten.

HUNKERAARSTER
Wacht, ik moet toevallig dezelfde kant op…
Passant 1 versnelt haar pas. Hunkeraarster versnelt eveneens.

Contacten in de grote stad (2)
Hunkeraarster klampt andere vrouw op straat aan (Passant 2).

HUNKERAARSTER
Hé, fotomodel!

PASSANT 2
Sorry?

HUNKERAARSTER
Bij Pirates! We gingen op de foto samen!

PASSANT 2
Zegt me niks.

HUNKERAARSTER
Nou, ’n vriendin van jou nam ’n foto en toen stond ik naast je. Dus ik denk dat ik
wel op jouw Facebook sta. Óp de fó-tó!

PASSANT 2
O-keeeee….

HUNKERAARSTER
Dus daarom zeg ik hé, fotomodel, begrijp je?

PASSANT 2
Ja, ja.

HUNKERAARSTER
Maar hoe heet je? Dan kan ik je op Facebook opzoeken en die foto eens bekijken.

PASSANT 2
Ja, doeoeoei.

HUNKERAARSTER
Ja, niet om Facebookvrienden te worden, hoor. Ik ben gewoon benieuwd naar die
foto. Maar als je Facebookvriend wilt worden kan dat ook, hoor. Wil ik best. En…
Ze loopt weer achter de passant aan.

Contacten in de grote stad (3)
De hunkeraarster schiet nu weer eens een vrouw aan: Passant 3.

HUNKERAARSTER
Hé, ken je me no…

PASSANT 3
Ja, ik ken je nog. Jij bent dat gestoorde kutwijf dat me nou al drie keer gevraagd
heeft of ik nog weet dat je me een keer ’n sleutelbos na kwam brengen toen ik
die liet vallen. Nou, nogmaals hártelijk dank daarvoor, mijn erkentelijkheid kent
geen grenzen en laat me nou met rust, ja. Ga bij ’t RIAGG je eigen soort lastig
vallen!
Passant 3 woedend weg, Hunkeraarster kijkt haar verbaasd na.

HUNKERAARSTER (herpakt zich)
Nou ja…Sommige mensen moet je wat tijd gunnen…

Uit: M-Lab-productie ‘Meuk!’. Uitgevoerd door Kiki Jaski-Groenteman, Andrea Diersen, Berenice van Leer en Anouk de Pater.